Barnkolonin Solås

Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö Foto:Från Lars Peter Isakssons fotoalbum  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Från Lars Peter Isakssons fotoalbum  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto:Från Lars Peter Isakssons fotoalbum  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkivranda Stads Bildakri 
Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Avslutningsfest på barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  Linnen från Solås. Foto: Agneta Johannessen  Barnkolonin Solås Seskarö 1954. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv