Söderholms Varv och Rederi

STYRBJÖRN vid Söderholms brygga  STYRBJÖRN 1957. Fotot ur Jan Gramners bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv  STORVIK Söderholms Varv 1972. Foto: Haparanda Stads Bildarkiv 
Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv 
Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  Söderholms svävarbygge 1972. Foto :Haparanda Stads Bildarkiv  STYRBJÖRN 
Kalle Söderholm och Kommunalrådet Gunnar Rannestig.  M/S SANDSKÄR på Sandskär 1984  Kalle Söderholm 1984  M/S SANDSKÄR på Sandskär 1984 
M/S SANDSKÄR på Sandskär 1984  Sten-OLov Fält, Jean Johannessen, Bengt Blom och Kalle Wikström underhåller på väg till Sandskär 1984  M/S SANDSKÄR 80-tal